19361218 - Landsbygden. Träkumla.

Landsbygden.

TRÄKUMLA, 17 dec.
En stämningsfull adventvesper hölls i går afton i Träkumla kyrka, som strålade i ljus. Templet var fullsatt när veseprn vid ½ 8-tiden tog en början. Träkumla sångkör under ledning av folkskollärare Nils Åkerbäck inledde med »Var välsignad», Därefter följde ps. 51: 1-3 varvid pastor loci, iklädd mässkrud, trädde för altaret och förrättade altartjänst. Efter en följande psalm höll pastor loci en adventsbetraktelse. Seden följde liter församlingssång samt altartjänst varefter vespern avslöts med ps, 52: 4, 1 psalmsång och i adventstidens antifonier och hymner medverkade sångkören på ett förtjänstfullt sätt.Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295