19361219 - Det gotländska kustartilleriet.

Det gotländska kustartilleriet.

Det kungliga brevet rörande benämningen på det blivande gotländska kustartilleriförsvaret har nu expedierats. Som förut förebådats godtogs den föreslagna benämningen "Kungl. Gotlands kustartillerikår" (KA 3). Däremot fastställdes icke den av kustartillerichefen föreslagna benämningen "Fårösunds fästning" för det fasta kustförsvaret utan benämningen "Gotlands fasta kustförsvar". Möjligen beror detta på, att på sista tiden delade meningar yppats bland de militära myndigheterna i fråga om kustartilleriets förläggning. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296