19361221 - Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv.

Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv.
Leslie Howard & Bette Davis.

En originell och spännande film.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297