19361221 - Fårö får skolstyrelse till årsskiftet.

Fårö får skolstyrelse till årsskiftet.

Skolöverstyrelsen föreslår k. m:t förordna, att lagen om skolstyrelse i vissa kommuner skall beträffande Fårö kommun träda i tillämpning den 1 januari 1937. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297