19361221 - De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka.

De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka.

Riksantikvarien har som vi tidigare meddelat uttryckt vissa farhågor för att de värdefulla målade medeltida bräder från en korbänk, vilka förvaras i Kräklingbo kyrka, skulle utsättas för olämplig nötning vid förevisningar och förordade i sammanhang därmed, att bräderna arrangerades på något sätt i stället för att förvaras lösa. Pastor John Sahle i Kräklingbo har i anledning av denna skrivelse bett att få meddela, att bräderna f. n. förvaras på kyrkans vind, där de äro väl skyddade. Så snart arbetet med kyrkoorgelns flyttande fullbordats komma bräderna att placeras i en korbänk, där de givetvis höra hemma, varvid restaureringsarbetet eventuellt kommer att utföras av den på detta område uppskattade konstnären John Österlund.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297