19361221 - Nya skogsavverkningar på Sandön?

Nya skogsavverkningar på Sandön?

Några skogsspekulanter ha i dagarna besökt Gotska Sandön för virkesinspektion i och för ev. skogsköp. Anbud torde snarast komma att ingivas till domänstyrelsen å vinst skogsparti. Därest styrelsen antager anbuden år det meningen att köparns skola uppsåga virket på Sandön för direkt export. Man avser på detta sätt slippa ifrån dels omlastning, dels även skeppning av avfallsvirket. Spekulanterna bestå av ett konsortium med byggmästare Ekengren i Visby samt en advokat Johansson i Stockholm i spetsen.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 December 1936
Nr 297