19361222 - Död. Karl Johan Levander.

Vår gode, älskade make och fader Karl Johan Levander dog i går afton, lämnande oss, syskon, släkt och vänner i djup sorg.
Bols i Havdhem den 22 dec. 1936.
Sofia Levander.
Anna.
Henric.

Jordfästningen äger rum i Havdhems kyrka söndagen den 27 dec. 2,80 e. m.
De, som önska följa den avlidne till graven, äro välkomna till sorgehuset kl. 12.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298