19361222 - Skogsauktion i Kräklingbo.

Skogsauktion i Kräklingbo.

hålles måndagen den 28 dec. 1936 kl. 2 e. m. i Kräklingbo folkskola, därvid 256 kbm. skog försäljas, varav 158 kbm. för Anga komministerboställe och annex samt 98 kbm. för Ala annex. Stämplingslistor finnas tillgängliga hos kyrkovärd Aug. Bendelin i Anga och kvarnigare Gustaf Edmark i Ala samt pastorsexpeditionen i Kräklingbo. Därjämte försäljes från Kräklingbo kyrkoherdeboställe ett mindre parti virke av ask och lönn. Närmare upplysningar vid auktionen.
Kräklingbo den 21 dec. 1936.
PASTORATSKYRKORÅDET.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298