19361222 - Landsfiskalen får bo i Havdhem.

Landsfiskalen får bo i Havdhem.

Länsstyrelsen har bifallit en ansökan från t. f. landsfiskalen i Burgsviks distrikt F. Stengård att fr. o. m. den 1 jan. 1937 t. v. vara bosatt i och ha landsfiskalskontoret förlagt till Havdhem.
Landsfiskalen hade motiverat sin ansökan bl. a. med, att han i Burgsvik icke kunnat erhålla lämplig bostad, varjämte Havdhem jämväl ur tjänstesynpunkt vore lämpligare som stationsort för landsfiskalen i Burgsviks distrikt.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298