19361222 - Gotska Sandöns fyrplats

Gotska Sandöns fyrplats

har i år liksom föregående år ihågkommits av St. T. D. med ett stort paket böcker och tidningar till jul.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298