19361222 - K. J. Levander.

K. J. Levander.

Ett smärtsamt dödsbud ingår i dag från Havdhem, meddelande att landstingsmannen K. J. Levander, Bols, hastigt avlidit i sitt hem i går afton i en ålder av 65 år. Hr Levander hade under gårdagen besökt staden och hade väl kommit hem, varefter han satt sig vid skrivbordet för att se igenom dagens post. Under det att han satt och samtalade med sin son, fick han tydligen hjärtslag, ty han gav till ett litet utrop och så var allt slut.
Den bortgångne hade under de senaste åren dragits med svagt hjärta och hade någon gång om året brukat besöka Hultafors sanatorium för att vila upp en smula. Han hade emellertid varit i livlig verksamhet in i det sista och skötte med stort nit och intresse sina krävande allmänna uppdrag. Dödsbudet kommer därför oväntat och det skall också väcka allmän förstämning, ty den bortgångne hade genom sitt försynta framträdande och sitt vänsälla väsen vunnit vänner på alla håll och inom alla partier, vilka nu uppriktigt skola sörja honom vid hans alltför tidiga bortgång.
Karl Johan Levander var född den 17 juni 1871 och övertog efter att
hava genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse i tidiga år skötseln av fädernegården, varvid han vann anseende som en driftig och duglig jordbrukare. De kommunala uppdragen lades efter hand på hans axlar, de började med posten som ordförande i fattigvårdsstyrelsen och sedan följde det ena efter det andra. Han har sålunda varit ordförande i kommunalnämden, ledamot i sparbanksstyrelsen och i skolrådet, godman vid skiftesförrättningat o. s. v., och en del av dessa befattningar innehade han ända till sin död.
Efterhand kommo också de allmänna uppdragen av större räckvidd. År 1919 insattes han i landstinget, där han några år senare, då förvaltningsutskottet tillkom, blev ledamot och senare ordförande i detsamma. Denna post har han sedan dess beklätt. Han insattes år 1924 i södra häradets vägstyrelse, där han efter landsfiskal Svallingson utsågs till ordförande, även detta ett uppdrag, som in i det sista tagit hans krafter i anspråk. I hushållningssällskapets förvaltningsutskott har han sedan några år tillbaka varit ledamot och likaså har han varit ledamot och vice ordförande i Bondeförbundets valkretsstyrelse på Gotland. Tidigare har han tillhört styrelsen för länets folkhögskola och lantmannaskola. I Mellersta Gotlands andelsmejeriförening har han under en mycket lång tid varit ledamot och sedan senaste årssammanträdet ordförande styrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298