19361223 - Kreatursauktion i Stenkumla.

Kreatursauktion i Stenkumla.

Tisdagen den 29 dec. kl. 12 midd. låter lantbr. HERMAN JONSSON, Kviungs, i brist på utrymme försälja: 10 st. goda mjölkkor, därav flera i kalvställning, 1 tjur, 2 ½ år. Alla djuren reaktionsfria. 2 st. dräktiga suggor, 1 kull grisar, 3 mån., cirka 5,000 kg. prima råg, 1 mindre parti prima blandsäd (utsäde), 1 parti höstsädeshalm samt en självavläggare.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 19 december 1936.
Fritiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299