19361223 - Auktion i Stånga.

Auktion i Stånga.

TISDAGEN DEN 29 DECEMBER KL. 11 F. M. låter KVARNÄGAREN EMIL PETTERSSON, KVIE, till följe upphörande med jordbruket genom offentlig auktion försälja all yttre lösegendom, varav nämnes: 2 st. dräktiga ston, 6 år, 1 sex månaders kviga. Redskap såsom 3 st. arbetsvagnar, mjölkvagn, åkvagn, 2 par arbetskälkar, åksläde, 2 vändplogar, spetsplog, sladdfjäderharv, 60-pinnha rv, sladd, mullfösa, skumplog, hästhacka, hästräfsa, hackelsemaskin, svänglar, vindmaskin, arbetsselar, nickelselar, resfäll, tvätt- och vridmaskiner m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1937 eller vid anfordran.
Elof Hansson. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299