19361223 - Kreaturs- & Virkesauktion i Hall.

Kreaturs- & Virkesauktion i Hall.

Onsd. den 30 dec. kl. 12 p. d. låter lantbr. K. H. Persen, Vestöös, Hall, genom offentlig auktion försälja 3 st. goda mjölkkor, 1 äldre arbetshäst, stoföl och 1 vallack, 2 år, ardenner, 20,000 kg. fodersockerbetor, 6,000 kg. prima pressat hö. Bräder, fyrkantvirke, takspån, ekstolpar, flo-, tvet- och grenved. Bet.-anstånd för godkända köpare till 1 sept. 1937 eller vid anfordran.
Vanligt äganderättsförbehåll.
Slite den 18 dec. 1936.
BERTHIL BONDE.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299