19361223 - 800 kr. för silverfyndet i Buttle.

800 kr. för silverfyndet i Buttle.

Vitterhetsakademien har nu låtit till upphittarne av det stora silverfyndet vid Velinge i Buttle i höstas utbetala ersättning, vilken uppgår till sammanlagt 800 kr. De båda pojkarna, som anträffade det mesta. av silvret, Emil Höggren och Tage Larsson, fingo mottaga vardera kr. 385:90 och återstoden av summan delades i mindre poster mellan sex olika personer.
Beloppen överlämnades i går till mottagarne av riksantikvariens ombud, direktör K. A. Hall i Kräklingbo, och att julklappen var välkommen behöver väl inte sägas.Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299