19361223 - Lantmannaskolan.

Lantmannaskolan.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t bevilja statsunderstöd för läsåret 1936-1937 år lantmannaskolan i Hemse med 7,000 kr. för huvudkurs. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299