19361228 - Död. Karl Oskar Rohndal.

Härmed tillkännagives att vår käre far, farfar och morfar Karl Oskar Rohndal lämnade oss julafton i sitt 83 år; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barn och barnbarn.
Grinds i Wallstena den 24 december 1936.
Gunnar o. Hildur.
Martin o. Margit.
Thua.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301