19361228 - Leverantörer till Aktiebolaget

Leverantörer till Aktiebolaget

Kräklingbo Mejeri skola till mejeriets föreståndare inlämna reaktionsbevis senast den 30 dec. 1936. Omedelbart efter avyttrande av de. reagerande djuren uppvisas försäljningsbevis.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301