19361228 - REGINA - Skeppsbrutne Max.

REGINA - Skeppsbrutne Max.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301