19361228 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan fotografen, Ivar I:son Tyrson, Visborgs slätt, och fröken Margit Svensson, dotter till handlanden C. H. Svensson, Stenkyrka, och hans maka, född Wahlström.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301