19361229 - Död. EBBA.

Min älskade EBBA gick hem till Gud idag efter ett svårt lidande i en ålder av 35 år, lämnande oss i den djupaste sorg och saknad samt i tacksamt minne bevarad av mig, fader, syskon, släkt och vänner samt Dalhems friförsamling.
Gandarve i Dalhem den 29 dec. 1936.
Adolf Olsson.

Hur tomt, har tyst, hur öde blir här hemma, för oss som nu i sorg
Du lämnat kvar. Ej mer vi hör Din kära ljuva stämma som nu för alltid för oss tystnat har.Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302