19361230 - Bro gille

Bro gille

sammanträdde i måndags i Västkinde skola. Till lantbruksombud för perioden 1937-40 valdes därvid lantbr. Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, med nämdeman Oscar Olofsson, Kroks i Lokrume, som suppleant. Till ledamot av bestyrelsen valdes lantbr. Hugo Hedström, Ekes i Bro, supplerad av lantbr. John Bodin, Kvie.
Vidare höll jordbrukskonsulent Anders Eklund föredrag om hushållningssällskapets sortförsök och lärdomarna därav, varjämte han redogjorde för egnahemslåneverksamheten.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303