19361230 - Dödsfall.

Dödsfall.

I går avled härstädes fröken Emma Falck i en ålder av 79 år.
Den bortgångna var född i Gothem och dotter till handlanden Timotheus Falck, sedermera i Visby, och hans maka, född Wendell. Hon innehade under många år anställning å firman Graham Brothers kontor i Stockholm. På äldre dagar har hon emellertid varit bosatt här i staden, där hon nu också slutat sina dagar. Hon sörjes närmast av broder, direktören Knut Falck, samt övriga anförvanter.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303