19361230 - Eldsvåda i Västkinde.

Eldsvåda i Västkinde.

Sent idag på middagen upptäcktes, att eld uppstått i en ladugård, tillhörig lantbrukaren Johan Karlsson, Bläsungs i Västkinde. Elden tros ha uppkommit i en halmstack, och ladan, som var försedd med spåntak, var övertänd på ett ögonblick samt torde få anses tillspillogiven. Inga djur funne i densamma, men en närliggande ladugård är när detta skrives starkt hotad, varför djuren här förts ut i det fria. Visby brandkår alarmerades strax före halv fyra och har begivit sig ut för att söka hindra eldens spridning.Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303