19361211 - Skogsauktion.

Skogsauktion.

Onsdagen den 16 december kl. 11 f. m. låter Egon Wallin, Liffride, Stånga, försälja 200 kbm. stämplad skog gruppvis i den s. k. Hejdhagen. Betalningsanstånd till 1 oktober 1937.
Vidare meddelanden vid auktionens början.
Stånga den 10 dec. 1936.
S. Karlsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289