19361211 - Inspektören godkänner lärareförslagen.

Inspektören godkänner lärareförslagen.

Folkskolinspektör Linnman har godkänt det förslag till återbesättande av en ledig folkskollärarinnetjänst vid stadens folkskola, som uppgjorts av folkskolestyrelsen och som upptar i nämd ordning lärarinnorna Siri Bergström, Hudiksvall, Maja Öhrström, Visby, och Vera Wahlquist, Visby. Tjänsten skall nu tillsättas av folkskolestyrelsen.
Folkskolinspektören har likaledes godkänt det av skolrådet i Träkumla uppgjorda förslaget till återbesättande av folkskolläraretjänsten i Träkumla, vilket upptar folkskollärarne Johannes Andreasson Utas, Östersund, Hugo Lönnve, Silverdalen, och Nils Åkerbäck, Hejde, den sistnämde vikarierande lärare på platsen. Val till tjänstens återbesättande skall förrättas av kyrkostämman.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289