19360612 - Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo.

Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo.

Under den senaste natten har en synnerligen djärv inbrottskupp gjorts i Kräklingbo, där tjuven lyckats lägga sig till med icke mindre än 350 kr i kontanta medel. Inbrottet har skett i handlanden K. G. Svenssons affär, dit tjuven berett sig tillträde med efternycklar. Han har också fått upp kassalådan, där hans byte blev 100 kr. Växelkassan hade han icke befattat sig med. Vidare har han på samma sätt gått in i den i samma fastighet belägna poststationen där hans byte blev 250 kr. Några varor synas icke vara stulna och inga spår har förövaren lämnat efter sig.
Landsfiskal Tingerhiem och kriminalkonstapel Strage ha i dag anlänt till platsen för att söka taga upp spaningarna. För ett par år sedan förövades en liknande stöld med inbrott i en affär på Östergarn, vilket fall icke blivit uppklarat.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Juni 1936
Nr 134