19360619 - Kräklingbostölden uppklarad.

Kräklingbostölden uppklarad.

Landsfiskal Tigerhielm har idag häktat jordbruksarbetaren Sven Richard Lindqvist från Kräklings i Kräklingbo. Han är född den 25 juni 1917 i Klintehamn och hemmahörande där ehuru anställd vid Kräklings. Lindqvist har erkänt att det är han som förövat inbrottsstölden i handelsboden och poststationen i Kräklingbo natten till den 12 juni.
Efterspaningarna efter förövaren till inbrottet försvårades väsentligt därav att ingen sett någon misstänkt person i närheten av handelsboden den ifrågavarande natten. Ett biträde och en annan person bodde i samma hus men hade heller icke märkt något. Vid den undersökning som landsfiskal Tigerhiem och kriminalkonstapel Strage igångsatte med anledning av stölden hittade man i Lindqvists bostad en kniv, som visade märken, lika dem som förefunnos å nyckelhålsplåten å den uppdyrkade dörren i handelsboden. Lindqvist anhölls men nekade bestämt att ha haft något med stölden att göra. Emellertid framkommo sådana omständigheter, att han till sist fann för gott att erkänna inbrottet. De vid detsamma tillgripna pengarna ha emellertid icke kommit till rätta.
Lindqvist har förut varit straffad för inbrott i Roma gästgivargård och bortdömd till Bona, varifrån han utsläpptes i februari i år. Han kommer nu att införpassas till kronohäktet i avbidan på rannsakning.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140