19360625 - En motorcykelolycka

En motorcykelolycka

inträffade en kvart före ett natten till midsommardagen vid Norrgårda i Sanda. En motorcykel med sidvagn, förd av en volontär vid artillerikåren och med två passagerare, råkade nämligen i en kurva komma av vägen och fortsatte ut bland en hop stora stenblock, varvid samtliga åkande kastades av. Personer, som åsett händelsen, tillkallade omedelbart landsfiskal Justus Jakobson i Klintehamn, som begav sig till platsen. Det visade sig då, att föraren och den passagerare, som suttit bak på cykeln sluppit relativt lindrigt undan, under det att sidvagnspassageraren, en 15-årig yngling från Mästerby, låg avsvimmad på olycksplatsen och blödde kraftigt ur sår i ansiktet. Alla tre fördes i landsfiskalens bil till lasarettet, där den svårast skadade fick stanna, då man fruktade, att han ådragit sig inre skador. Enligt vad dr Sandahl meddelar på vår förfrågan i dag har ynglingen fått en hjärnskakning, men hans tillstånd ger icke anledning till några farhågor.
Landsfiskalen anser, att olyckan helt måste tillskrivas motorcykelns stora hastighet, då föraren av allt att döma icke orkat hålla maskinen på vägen i kurvan. Ingen av de åkande, vilka voro på hemväg till Mästerby från midsommardansen i Västergarn, var vid tillfället berusad.Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144