19370201 - Tyskar få icke mottaga Nobelpris.

Tyskar få icke mottaga Nobelpris.

Berlin, 30 jan. (TT. fr. Reuter.) Rikskansler Hitler tillkännagav idag — dock icke i sitt tal i riksdagen — att det hädanefter är förbjudet för tyskar att mottaga Nobelpris.
I dekretet heter det: För att för alltid hindra ett upprepande av inträffade förnedrande händelser instiftar jag idag ett tyskt nationellt pris för konst och vetenskap. Detta nationella pris skall varje år delas tre tyskar, som gjort sig förtjänta därav, och var och en av dem skall erhålla 100,000 mark. Det är härmed för alla tyskar förbjudet att mottaga Nobelpris.
Dekretet är undertecknat av propagandaminister Göbbels och Hitler.

Icke riktat mot Sverige.
Berlin, 30 jan. (TT.) I en av Deutsches Nachrichtenbüro utsänd kommuniké betonas att förbudet mot att ta emot Nobelpris givetvis icke på något sätt är riktat mot Sverige. Man har sig i Berlin bekant att Sverige icke har något ansvar för det sätt, varpå Nobels fredspris utdelats. Å andra sidan bör man förstå, heter det vidare i meddelandet, att beteckningen Nobelpris genom den norska Nobelkommitténs handlingssätt förlorat så mycket i värde och råkat i sådan misskredit i Tyskland, att det ej ginge an att anmoda en tysk att emottaga ett pris med denna beteckning.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25