19370202 - Stenkyrkehuks fyrplats.

Stenkyrkehuks fyrplats.

Lotsstyrelsen har med tillstyrkan till statskontoret överlämnat fyrmästaren vid Stenkyrkehuks fyrplats K. N. Södergrens pensionsansökan. Hr Södergren är skyldig att avgå från sin tjänst den 1 april. Vid nämda tid kan han tillgodoräkna sig 30 hela tjänsteår. (P.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26