19370202 - Statsbidrag au nya fiskredskap?

Statsbidrag au nya fiskredskap?

Hos k. m:t tillstyrker länsstyrelsen i likhet med vederbörande fiskeriintendent, att fiskaren V. Lindström i Ronehamn beviljas statsbidrag med 360 kr., varav hälften som bidrag utan återbetalningsskyldighet och återstoden såsom räntefritt lån i och för anskaffning av nya laxnät i stället för de nät, han förlorat under fiske. Lindström har begärt bidrag med 540 kr. (P.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26