19370203 - Landsbygden. Stånga.

Landsbygden.

STÅNGA, 3 febr.
Till den sista vilan fördes på tisdagen stoftet efter avlidna fru Karolina Uddin, maka till förut avlidne landstingsmannen J. F. A. Uddin, Ungbåtels i Stånga. Jordfästningen förrättades 1 Ekeby kyrka av kyrkoherden O. Nygren i Barlingbo, som till text för sitt griftetal valt Ps. 100: 1-5.
Kistan fördes därefter till Stånga, där den bortgångnas gamla hem vid Ungbåtels passerades, varefter stoftet sänktes i familjegraven på Stånga kyrkogård. Vid graven höll kyrkoherde A. Kronqvist en kort betraktelse över orden i Joh. 17: 24 och vidare talade vid graven prosten O. Jacobsson i Grötlingbo och pred. K. Haverman, Visby. En hel del kransar nedlades vid graven, där en vacker blomsterskörd samlades till hedersbevisning åt den bortgångna.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27