19370204 - Lotsförmanstjänsten

Lotsförmanstjänsten

vid Visby lotsplats sökes av t. f. lotsförmannen och mästerlotsen därstädes K. W. Dahlbeck, mästerlotsen vid Burgsvik lotsplats K. J. Holmberg samt t. f. lotsen vid Visby lotsplats N. E. Garnström.
Lotskaptenen i Stockholm förordar Dahlbeck till befattningen såsom varande den vid platsen äldste och mest kompetente. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28