19370205 - Död. Signhild.

Min älskade livskamrat min lilla Signhild, vår kära mamma, har efter ett kort men svårt lidande lämnat oss i en ålder av 34 år, för att efter den allvise Gudens råd ingå i den eviga vilar.
Hellvi skola den 4 febr. 1937.
Karl-Gustaf Engfeldt.
Mariann. Ulla.
Mor. Syskon. Svärfar.
Släkt och Vänner.

Ej orden tolka kunna sorgen den bittert tunga.

Begravning i Visby Domkyrka onsdagen den 10 februari kl. 3:30 e. m.
Gravsättning äger rum i Norrköping fredagen den 12 februari, dit ev. blommor kunna sändas under adress Ingelstavägen 16.
Meddelas endast på detta sätt.

SignhildGotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29