19370205 - Stor auktion i Ganthem.

Stor auktion i Ganthem.

FREDAGEN DEN 12 FEBR. KL. 11 F. M. kommer genom offentlig auktion hos KAROLINA NORRBY, NORRBYS, att till följe fastighetens försäljning avyttras alla yttre o. en del inre inventarier, varav nämnes: Kreatur: 2 st. hästar, därav ett sto, en unghäst i andra året, 8 st. mjölkkor, varav de flesta kaivfärdiga, 2 st. kvigor och 2 st. tjurkalvar. Nötkreaturen reaktionsfria. En sugga med grisar, 1 gödgris, 5 mån., 50 st. höns. Redskap såsom 3 arbetsvagnar, lastdragare, resvagn, mjölkvagn, sånings- och slåttermaskiner, hästräfsa, 2 vändplogar, spetsplogar, tvåradig hästhacka, kultivator, fjäderharv, slätharv, vält, 60 pinnharv, foderhäck, sättare, 2 par arbetskälkar, kälkrack, svänglar m. m. Transportflaskor, decimalvåg med vikter, div. virke och bräder, andel i trösk och såg, selar, handredskap m. m. Hö, halm och rotfrukter. Inre såsom soffa, chiffonj, skänk, 3 sängar, 2 bord, symaskin, dricksankar, mansgångkläder m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran.
ELOF JANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29