19370205 - Auktion i Dalhem.

Auktion i Dalhem.

LÖRDAGEN DEN 13 FEBR. KL. 1 E. M. låter arrendator ARV. ANDERSSON, PRÄSTGARDEN, genom 3ffentlig auktion försälja: 1 parti utsädeskorn, Kenia, analyserat, rensat och orensat, samt 1 parti vickerblandsäd. För annans räkning försäljes: slåttermaskin, hästräfsa och vinkelaxelkärra.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29