19370205 - Stor auktion i Viklau.

Stor auktion i Viklau.

TORSDAGEN DEN 11 FEBR. kl. 11 f. m. låta dödsbodelägarna efter Ferdinand Johansson, Ange, till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra all yttre och en del inre lösegendom, varav nämnes: Kreatur: 2 st. hästar 9 och 16 år, 6 st. kor i olika kalvställning, 1 kalv. Nötkreaturen reaktionsfria. 4 st. får, 50 st. höns. Redskap: Sånings- och frösåningsmasktner, slättermasldn, hälft i självbindare, lastdragare, åkvagn, åkkärra, 2 arbetsvagnar, 1 par arbetskälkar, kälkrack, åksläde, foderhäck, lasthäck, sättare, hästräfsa, harvar, vänd- o. spetsplogar skumplog, ring- och slätvältar, 2 vindmaskiner, 2 par selar därav 1 par bättre, 2 enbetsselar, bjällerremmar, vagnslyktor, primuslyktor, div. handredskap, hyvelbänk, snickareverktyg, transportflaskor, spann, slipsten, fällar, våg med vikter. Inre: chiffonj, soffa, sängar, skriv- och andra bord, skänkar, skåp, gung- och andra stolar, väggur, symaskin, väv med tillbehör, mangel, tak- och fotlampor, stickmaskin, div. köksinventarier, köttinor, mansgångkläder m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
Elof Hansson. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29