19370206 - Svenska handelsbanken.

Svenska handelsbanken.

I Svenska handelsbankens avdelningsstyrelse på Gotland har som ordinarie ledamot inträtt landstingsmannen Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, vilken hittills varit suppleant i styrelsen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30