19370206 - Lantmannaskolan.

Lantmannaskolan.

K. m:t har bevil at statsunderstöd för läsåret 1936-1937 åt lantmannaskolan i Hemse med 7,009 kr. för huvudkurs. (P)Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30