19370206 - Årsmöte höll Närs S. L. U.-avd.

Årsmöte höll Närs S. L. U.-avd.

NÄR, 4 febr.
Årsmöte höll Närs S. L. U.-avd. förliden lördags kväll i lokalen. Mötet inleddes med en välkomsthälsning av ordf. Axel Nilsson, Halvbjenne, varefter han förklarade mötet öppnat. Årsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Kassan balanserade på 490 kr. Det konstaterades att avdelningen var en av de största på Gotland med drygt 100 medlemmar.
Styrelsen för 1937 fick vid valet följande sammansättning: Ingvar Arvidsson, Hemmor, ordf., Karl Pettersson, Bosarve, v. ordf., Alfred Nilsson, öndarve, sekr., Gottfred Pettersson, Kulla, v. sekr., Elsa Johansson, Påvalds, kassör samt Ingrid Höglund, Halvbjenne, v. kassör. Till suppleant valdes All Gislander, Mejeriet. Till informationsförmedlare utsågs Alfred Nilsson. Till distrikts- och kretsombud valdes: Ingrid Arvidsson, Alfred Nilsson, i Elsa Johansson och Ingrid Höglund. Till ledamot i B. F:s sockenavdelning valdes I Axel Larsson, Gangvide. Till ledamot 1 B. F:s kandidatnominering utsågs Karl Pettersson. Till revisorer valdes Gösta Hellkvist, Pavaids, och Olof Olsson, Ondarve. Till ledamot i kretsstyrelsen valdes Harald Larsson, Hallbjers, samt slutligen blev Karl Pettersson vald att representera avd. vid kursen i Sanda.
Efter mötesförhandlingarna följde ett I intressant föredrag av kretsordf. hr Hilmer Pettersson, Etelhem, som i väl valda ordalag manade en var till lojalt medlemskap inom S. L. U. och S. L. S.
Därefter vidtog kaffepaus, som efterträddes av lekar, vilka försiggingo med liv och lust till tonerna av bl. a. den bekante spelmannen Emil Larssons väl stämda. "fela". Ett par flickor uppförde en sketch, hr K. E. Pettersson lät höra sin melodiska stämma till tonerna av ett handklaver, och sist men inte sämst kretsordf., biträdd av Henning Gillerfors, framförde med kläm och bravur på gutamål visor och prosastycken, allt bidragande till att förhöja stämningen.
Det talrikt besökta mötet avslutadesdärefter av den avgående ordf, som tackade alla och en var, som tack tillkommer, för det arbete som gjorts under året samt dem som bidragit till trevnaden under aftonens lopp. Till sist sjöngs unisont "Du gamla du fria", och man skildes efter en trevlig kväll.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30