19370208 - Belgien och Hitlers tal.

Belgien och Hitlers tal.

Bryssel, 6 febr. (TT. från Havas.) Belgiska regeringen behandlade vid kabinettsråd på fredagen rikskansler Hitlers uttalanden rörande Belgiens internationella ställning och om Tysklands vilja att erkänna Belgiens och Hollands territorier som neutrala och oantastbara.
Upplysningar ha begärts i Berlin om innebörden av dessa förklaringar, och tyska regeringen har svarat att termen "neutralitet" icke täckte vad rikskanslern menat. Det är icke fråga om, försäkras det, att föreslå Belgien en sådan neutralitetsstatut som den vilken gällde före 1914. Detta svar syftar till att utplåna det ogynnsamma intryck som ordet neutralitet framkallat hos den belgiska allmänopinionen.
Efter Hitlers tal hade man i Belgien framhållit att landet ämnar bedriva en oavhängig politik och icke har för avsikt att gå tillbaka till den juridiska och politiska ställning, som fastslogs genom fördragen av 1839 och vilken betydde en inskränkning i Belgiens suveränitet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31