19370208 - Kyrkoherdevalet i Kräklingbo

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo

utföll så, att vid valet avgåvos 96 röster för den i andra förslagsrummet uppförde komministern Algot Laurell, Venjan, medan domkyrkoadjunkten Josef Hoffman i Visby erhöll 90 röster.
Som valförrättare tjänstgjorde kyrkoherde C. J. Björkander i Östergarn och som valnotarie direktör K. A. Hall.
Den nyvalde kyrkoherden i Kräklingbo är född 1906 och har sedan år 1930 varit komminister i Venjans församling i Dalarna.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31