19370208 - Söndagens handboll.

Söndagens handboll.
VIF mot seriesegern.

De bägge A-lagsmatcherna, som stodo på gårdagens handbollsprogram, hade lecke en talrik publik, gom fick bevitt, ina ett par ganska vitispelyode matcher, AIK och Gute hade en mycket trevlig uppgörelse. Man skulle kunna tro att de höga målsiffrorna 19-16 berodde på svaga målvakter, men dessa skötte sig på bägge håll utmärkt, och Lyth i Gute tog t. o. m. två straffkast. I första halvlek var spelet jämt, men i andra skaffade AIK sig en ledning, alltför stor för att Gute i sin nu ganska välkända slutspurt skulle hinna kvittera. I det segrande aikålaget var Lövkvist i "kanontagen" och svarade för sex praktmål, medan Sandström i Gute lyckades få in fem av sina "special".
I. 18 hade för svag målvakt för att kunna hålla VIF, som nu är i utmärkt slag, och trots att Nysell och Andersson spelade ögonfägnande på plan, blev nederlaget så katastrofalt som 24-6. VIF spelade bra utan att glänsa, en som särskilt hade en lyckad dag förutom oförbrännelige Lund i målet var Boström. Spelet hårdnade stundvis till rätt ordentligt, så att domaren Sandström fann sig föranlåten att visa ut en back på vardera sidan, vilket verkligen var välbehövligt, och fick på så vis snart spelet inom hyfsade former.
I den inledande B-lagsmatchen spelade Gute och VIF oavgjort med siffrorna 9-9.
Aber.

Gotlandsbandyn.
Söndagsmorgonens köldknäpp hade åt, Tninstone det goda med sig, att man ute i Slite kunde bjuda på åkduglig is, och AIK försummade inte tillfället att kun- fna utkämpa sin seriematch programenligt. Visbylaget, som kommit i riktigt god bandyform efter segern över VIF lyckades i första halvlek prestera ett utmärkt spel mot det fruktade hemmalaget och i synnerhet kedjan var i ypperligt slag. I halvtidspausen var ställningen 2-2, men så satte Slite full fart och lyckades överlista AIK-försvaret två gånger, i viss mån beroende på att detta saknade "Plåtan" på backen. Slutresultatet blev alltså 4-2 till slitelagets favör. Segern var kanske något mål för stor, men allt pekar fortfarande på, att Slite kommer att ta hem även årets serie, om denna kan slutspelas.
Matchen KIK—Gute måste inställas.

Gotlands fotbollsförbund,
hade i går årsmöte i Rådhuset, och allt andades samma frid och försoning, som varit utmärkande för dess sammanträden sedan en hel del år tillbaka. I styrelsen stodo G. Rondahl, G. Ericksson, och H. Lindell i tur att avgå, men de omvaldes utan någon egentlig opposition. Suppleanter till styrelsen blevo S. Jupither och N. Thorndahl, revisorer G. Nyström och A. Sandström och suppleanter för dessa E. Lundgren och K. Freden. Arsberättelsen visade ett gott resultat för det gångna året och var synnerligen optimistiskt hållen, och revisionsberättelsen visade, att förbundet hade över en tusenlapp i kassan.
I en ganska livlig diskussion efteråt pratades det hit och dit om vandringspris och juniorserier, som styrelsen senare skall taga närmare i beaktande. Ett förslag av "Kina" att viss procent av inkomsterna vid DM-matcherna skulle tillfalla de deltagande lagen bifölls. Som avslutning tackade ordf., hr G. Löfgren, för det förtroende man visat honom genom hans omval och hoppades på ett framgångsrikt 1937.
Styrelsen konstituerade sig efteråt som följer: G. Löfgren, ordf., Nils Ekström, vice ordf., G. Rondahl, sekr. samt Gösta Ericksson, kassör.
Till representant vid Sv. fotbollsförbundets årsmöte utsågs hr Rondahl med Ericksson som ersättare.

Gösta Hellström svensk J M-mästare.
Äntligen har Gösta Hellström, VIF, lyckats erövra ett svenskt juniormästerskap i tyngdlyftning. Han har tidigare 3-4 gånger deltagit i de svenska mästerskapstävlingarna i genren, men haft otur, bl .a. blev han ju bortdömd i fjol. Han har emellertid icke givit tappt, utan vid årets tävlingar, som ägde rum i Kalmar i går, visade han smålänningar och andra -länningar att även gutarna äro kraftkartar, i det att han i sin klass, lättvikt, erövrade den svenska Juniormästaretiteln genom att uppnå ett resultat av sammanlagt 270 kg., därav press 73,5, ryck 85 oc hstöt 112,5 kg. Vid tävlingarna på A 7 för en tid sedan lyckades an som bekant inte med mer än 110 i stöt.
Tre andra gotlänningar deltogo, nämligen Sture Söderstam, VIF, i tungvikt samt Lars Odfjäll mellanvikt och Malmkvist fjädervikt, båda Tingstäde T. K. Ingen av dem lyckades emellertid placera
sig i den hårda konkurrensen.

Fårösunda gymnuatik- ooh idrottklubb
hade iår årsmöte på hotellet. Mötet öppnades av ordf., hr Ragnar Jäll, som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog dagordningen och årsberättelsen. Den senare lades med godkännande till handlingarna.
Hr Bruno Johansson utsågs därefter att leda dagens förhandlingar med, hr Gustaf Dahlström vid protokollet. Till styrelse för det kommande året utsågs hrr R. Jäll, ordf. Bruno Johansson, v. ordf. Herman Dahlström, kassör, Arne Johansson, sekr., John Lindby och Karl Erik Wallin. Vidare' beslöts att undel året arbeta med fyra sektioner, nämligen en damsektion, en för allmän idrott, en för brottning och en för gotländsk idrott.
Mötet avslöts med gemensam katfedrickning.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31