19370210 - Föreläsningsanslag.

Föreläsningsanslag.

Skolöverstyrelsen har för första halvåret i år tilldelat följande föreläsningsföreningar å Gotland understöd, nämligen Visby arbetareförenings föreläsningsanstalt 165 kr., Hemse föreläsningsförening 90, Klintekretsens föreläsningsförening 90 kr. och Slite föreläsningsförening 90 kr. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33