19370212 - Auktion å hästar, grisar, hö, halm

Auktion å hästar, grisar, hö, halm
och utsäde i Follingbo.

TORSDAGEN DEN 18 FEBR. kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion å ROSENDALS GARD: 2 st. kraftiga vallacker, ardenner, 3 år, ett 50-tal grisar från 6 veckor till större gödsvin, större partier Diamant-vårvete, Keniakorn och Gullregnshavre, sortrent och analyserat, hö och vårsädeshalm i pressade balar, sortren utsädespotatis, Puritan och Majestic. En sexradig hästhacka (Lilla Harrie). 50,000 torra takspån m. m.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35