19370212 - Stiftsrådet

Stiftsrådet

har i dag haft sammanträde i domkapitlets sessionsrum under biskop Ysanders ledning. Därvid föredrogs vederbörlig årsberättelse och lades med godkännande till handlingarna. Till vice ordförande utsågs kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, till sekreterare kyrkoherde K. A. videgren, Västkinde, och till kassör grosshandlare A. Sandström, Visby.
Årets kyrkliga ungdomskurs beslöt man förlägga till Västkinde under tiden 26-30 juni, varvid en hemställan skulle göras till pastor Dag Tollin, Stockholm, att bli ledare.
Pojkläger å Varvsholm skulle i år anordnas den 5-8 augusti med pastor Folke Thuresson som ledare, biträdd av kyrkoherde G. Sjöberg.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35