19370212 - Egnahemslånefrågan under diskussion.

Egnahemslånefrågan under diskussion.

Som av upprop på annat ställe i dagens tidning framgår anordnas ett diskussionsmöte på pensionat Solhem söndagen den 21 febr. kl. 11 f. m., varvid egnahemslånefrågan kommer under debatt. Det är egnahemslånetagarne som anse att nuvarande räntesatser å egnahemslånen med hänsyn till det allmänna ränteläget icke äro tillfredsställande. Man ämnar nu dryfta synpunkter och önskemål. Mötet kommer att inledas med ett anförande av lantbrukare Emil Johansson, Eskelhem, varefter en orientering rörande egnahemslåneverksamheten lämnas av hr Adrian Andersson, Hellvi. Därpå blir ordet fritt. Vid 1/2 1-tiden gör man ett avbrott för kaffe. På grund av frågans vidsträckta intresse hoppas man på stor anslutning från olika delar av ön.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35