19370212 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden.

HAVDHEM, 8 febr.
En högtidlig oehgripande begravnings- akt ägde fredagen den 5 ds rum i Havdhem då stoftet efter den i sitt 05:te levnadsår avlidna fru Ester Olsson vigdes till griftero. Efter bön, bibelläsning och sång i sorgehuset, Rangvalds, Handen färden till Elimkapellet, Havdhem, där den frikyrkliga begravningsakten förrättades avpost, A. Leander, som även höll ett anslående griftetal. Vacker stämningsfull sång utfördes av baptistförsamlingens blandade kör samt en manskvartett. Från baptistförsamlingen nedlades en krans av pest. A. Leander och från ungdomsföreningen av lantbrukare Karl Pettersson, Sigters. Begravningståget som vid kapellet räknade närmare ett 20-tal bilar satte sig sedan i rörelse mot mot kyrkogården, där sång utfördes och en stor mängd kransar nedlades.
Efteråt samlades gästerna och baptistförsamlingen till en minnesstund i kapellet, då tal höllos av past. A. Leander, hemmansägare O. Öberg och past. S. Nahlbom. Samtliga tal vittnade om hur aktad och uppskattad den avlidna i livstiden varit.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35