19370213 - Död. Lars Nilsson.

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat min älskede make vår käre fader Lars Nilsson som stilla och fridfullt avled på Visby lasarett fredagen den 12 febr.
I en ålder av 78 år; lämnande oss i stor sorg och saknad men i ljust minne bevarad.
Utvede i Havdhem den 12 febr. 1937.
Anna Nilsson.
Herman o. Signe.
Henning. Bengt-Arne.
Emma o. Oskar.
Agne. Eivor.

Min högtidsdag går In; Ritt år så
tyst och stilla. Farvål, o vårld, jag vill på dig ej tiden spilla.
Mitt hjårta redo år, min sjal för-bidar Dig,
O, min Förlossare, Du år ej långt från mig.

Lars NilssonGotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36